ایزوگام فویلدار

عرضه کننده ایزوگام استاندارد فویلدار

یکی از مشکلات انسان تا چند دهه پیش در بخش ساختمان، سقف منازل بود که به خصوص در فصول سرد و در مواقع بارندگی مشکلات زیادی به وجود می آورد. ابتدا قیر و گونی به باز

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید