کیفیت انواع ایزوگام

آشنایی با انواع ایزوگام وکیفیت آن ها

ایزوگام ، نام بازرگانی گونه ای عایق آماده ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام ، استخر و مانند آن است.ایزوگام پوششی است برای عایق کردن که برای جلوگیری از رخنه و نفوذ آب به کار می رود، و از فرآورده های نفتی بدست می آید.انواع ایزوگام کم کم به روزهای آخر تابستان نزدیک […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید